Farnosť Kavečany - Kostol

   Kontakt  |  Ochrana osobných údajov  | Vyhľadávanie    
   Aktuality  |  Bohoslužby  |  Upratovanie  |  O farnosti  |  Služby   

 

Kostol sv. Petra a Pavla apoštolov          

Postavený v roku 1783. Od roku 2000 prešiel kompletnou rekonštrukciou vrátane strechy, interiéru, exteriéru a oplotenia. Vnútro kostola oživujú impozantné oltáre. Hlavnému oltáru dominuje socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, a patrocínium sv. Petra po ľavej strane a sv. Pavla po pravej. Pravý bočný oltár je zasvätený Panne Márii Ružencovej. Na ľavom bočnom oltári sa nachádzajú sochy sv. Jozefa, sv. Alžbety Uhorskej a sv. Anny.

                        

 

                        


www.farnostkavecany.sk